Hopp til innholdet

Samsvar

Som et globalt sm?remiddelkonsern med virksomhet p? ulike forretningsomr?der, m?ter FUCHS hele tiden konkurranse. Og vi m?ter denne konkurransen uten ? n?le. For oss er fair konkurranse grunnlaget for uavhengighet og fremgang, det gir oss muligheter og utviklingspotensial i markedet.

Alle FUCHS-medarbeidere m? f?lge gjeldende lover. Ledelsen og medarbeiderne m? uten unntak f?lge de respektive gjeldende lover, retningslinjer og sosiale standarder i sitt arbeid, uavhengig av om reglene er overstatlige eller lokale. Lovbrudd kan skade v?rt omd?mme, det svekker v?r markedsposisjon og kan p?f?re selskapet ?konomisk tap.

I 2004 lanserte FUCHS PETROLUB et sett etiske retningslinjer, Code of Conduct, som blant annet fastsl?r prinsippene for fair konkurranse, transparens og troverdighet. Ansvaret for selskapsledelse og samsvar er lagt direkte til styret. Systemet for Samsvarsstyring for FUCHS PETROLUB omfatter en samsvarssjef og en samsvarsorganisasjon som st?tter og gir r?d til v?re medarbeidere over hele verden. Hver lokalenhet tildeles en samsvarsansvarlig (Compliance Officer).

Selskapets Etiske retningslinjer som ble utgitt p? nytt i 2012 og retningslinjene som gjelder for de viktigste samsvarsomr?dene, som omfatter, men ikke er begrenset til, anti-korrupsjon og konkurranse, utgj?r en bindende handlingsramme som skal garantere at alle til enhver tid f?lger loven og opptrer i samsvar med etiske prinsipper. I tillegg til dette initiativet kommer informasjons- og oppl?ringstiltak, kontinuerlig analyse og tiltak ved brudd av samsvarsbestemmelsene, en hjelpetelefon, regelmessig samsvarsrapportering og en egen samsvarsrevisjon.


FUCHS Compliance Communication

Med effekt fra 15. september 2014 har FUCHS PETROLUB lansert et nettbasert rapporteringssystem som kalles FUCHS Compliance Communication. Systemet er basert p? standardl?sningen fra leverand?ren Business Keeper AG og oppfyller de strengeste IT-sikkerhetsstandarder. Her kan brukeren beskrive sine observasjoner i detalj og f?re dialog med samsvarsansvarlig. Hvis brukeren ?nsker det, kan han/hun v?re helt anonym gjennom hele prosessen.

Brukerne kan v?re sikre p? at FUCHS ikke har noen interesse i ? dokumentere personopplysninger. Det finnes ingen lenke til rapporteringssystemet p? nettsiden, og det kan dermed ikke spores. For ? komme inn p? FUCHS' Compliance Communication-system, kopierer du nettadressen (URL) nedenfor inn i nettleseren:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Kundeservice
21 99 59 50
?pningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00

骚虎高清影院