Hopp til innholdet

Forretningskontinuitet i forhold til Corona-viruset (COVID-19)

Vi overv?ker aktivt situasjonen p? alle v?re lokasjoner og f?lger veiledningen fra de lokale myndighetene og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vi har et beredskapsteam for ? h?ndtere uventede hendelser. V?rt beredskapsteam er godt forberedt og trent p? krisesituasjoner. Vi har iverksatt tiltak i v?r nordiske organisasjon for ? redusere risikoen for spredning av Corona-viruset og for ? sikre kontinuiteten i v?re operasjoner og leveranser.

Vi har ogs? iverksatt tiltak for ? sikre at v?re servicepartnere har n?dvendige planer for ? sikre fremtidig drift.

Reise 
Vi har gitt forbud mot internasjonale forretningsreiser for alle v?re ansatte.

M?ter 
S? fremt det er mulig, avholdes alle m?ter via telefon/Skype/Teams. Ved forretningskritiske situasjoner, kan det gis unntak til fysiske m?ter.

Ekstern tilgang
Fra mandag 16.03.2020 har vi instruert og anbefalt alle funksjoner som har mulighet til ? jobbe hjemme, om ? gj?re det. Vi er en organisasjon med kontorer p? flere steder. V?re ansatte kan utf?re sine roller og funksjoner eksternt, og vi fortsetter derfor ? tilby service og tilgjengelighet til v?re kunder som normalt.

Helse og sikkerhet 
Vi har kommunisert helse- og sikkerhetsprosedyrer til alle ansatte og oppfordret til ? holde seg hjemme dersom den ansatte selv, eller en i husstanden viser symptomer p? luftveissykdom og/eller er syke. Dersom den ansatte f?ler seg frisk nok til ? jobbe, er det ok ? arbeide eksternt.

Vi vil f?lge strenge karanteneregler for ansatte som kommer i kontakt med noen som har blitt utsatt for eller diagnostisert med COVID-19.

V?r virksomhet - Fysiske kontorer, anlegg og lager
Vi har regler for ? sikre at alle som kommer inn til v?re kontorer eller anlegg er friske, at de ikke opplever noen influensalignende symptomer og / eller ikke har reist internasjonalt de siste 14 dagene. 

Vi har iverksatt tiltak i produksjonen v?r for ? separere skift i produksjonen og skiller de andre n?kkelrollene s?nn at noen alltid er tilstede fysisk mens andre jobber eksternt.

Leverand?rer
Vi f?lger aktivt opp status med alle v?re leverand?rer om situasjonen for ? sikre at vi blir varslet i tilfelle forstyrrelse i drift eller distribusjon.

Transport
Det er en risiko for at stengte grenser og myndigheters begrensninger vil p?virke distribusjonen i Norden. Vi har derfor i en tidlig fase startet en l?pende dialog med v?re distribusjonspartnere. De kom veldig tidlig med proaktive tiltak overfor sine sj?f?rer, og de gj?r fortl?pende tiltak for ? kunne fortsette distribusjonen til kundene.

Kommunikasjon til kundene
Vi har ingen kjente utfordringer i v?r egen virksomhet p? grunn av Covid-19, levering av r?varer eller transport til v?re kunder per dags dato. Vi er klar over at ytterligere restriksjoner p? grenser eller av myndigheter kan endre seg, og teamet v?rt vil holde v?re kunder oppdatert med endringer og eventuelt forsinkelser p? leveranser.

Kontakt oss

Har du sp?rsm?l, trenger du hjelp eller vil gj?re en bestilling, er du hjertelig velkommen til ? ta kontakt med kundeservice.

Du n?r oss p? telefon 21 99 59 50 eller e-post [email protected].

Kundeservice
21 99 59 50
?pningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00

骚虎高清影院