Hopp til innholdet

Plant Survey - Sm?regjennomgang

Riktig sm?ring = h?yere produktivitet og lavere vedlikeholdskostnader

Sm?ring og sm?remidler har st?rre p?virkning p? l?nnsomheten og produktiviteten enn mange bedrifter aner. Unders?kelser viser at middeltilgjengeligheten (OEE) i industrien ligger under 60 %. Produktiviteten reduseres med andre ord med 40 % p? grunn av at produksjonen ikke g?r for fullt eller ikke leverer i henhold til plan – ofte p? grunn av utilstrekkelig eller feil sm?ring.

Med riktig sm?ring kan bedrifter innen tungindustri som st?l, metall og papir if?lge egne bransjeberegninger redusere vedlikeholdsbudsjettet med mellom 10 og 20 % og samtidig unng? kostbare produksjonsstopp.

Reduserte kostnader 
Riktig sm?ring gj?r ogs? at andre kostnader reduseres. I et mellomstort selskap kan en moderne sm?reolje for eksempel senke energiutgiftene med 2–300 000 kroner per ?r. Men det gir ogs? andre besparelser: f?rre oljeskift, f?rre driftsstopp, f?rre skift av maskinkomponenter, f?rre sm?remiddelleverand?rer, mindre administrasjon og lavere lagerkostnader kan lett gi en ytterligere besparelse p? 150–200 000 kroner i samme selskap.

Bedre for milj?et
Ogs? milj?et tjener p? riktig sm?ring. ?kt energieffektivitetet reduserer CO2-utslippene. Og lengre levetid p? produktene reduserer mengden av spillolje som m? tas h?nd om og antall transporter til og fra fabrikken.

?k effektiviteten – uten investeringer
Vi hos FUCHS Lubricants har en metode for ? hjelpe deg ? optimalisere sm?ringen. I en strukturert gjennomgang identifiserer vi b?de besparelses- og effektiviseringspotensialet, samt muligheten til ? ?ke kapasiteten – uten nye investeringer. Vi kaller gjennomgangen Plant Survey. Kontakt oss gjerne for ? f? en gjennomgang av din virksomhet.

Kundeservice
21 99 59 50
?pningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00

骚虎高清影院