Hopp til innholdet

Sm?refett

?kte krav til spesialtilpassede sm?refett for krevende milj?er ved h?ye eller lave temperaturer, ?kt belastning og varierende turtall har drevet frem sortimentet vi i dag kan tilby. Produktutviklingen starter i laboratoriemilj?, men stopper ikke f?r produktene er testet ut i det virkelige bruksomr?det.

V?rt klima og langvarige relasjoner innen industrien har bidratt til ? forme produkter som gir h?y ytelse, lengre sm?reintervaller og sikker drift. Det komplette sortimentet v?rt dekker alt fra standard litiumfortykkede sm?refett til sm?refett med faste additiver av molybdendisulfid eller grafitt, eller mer avanserte kompleks-sm?refett som t?ler h?yere temperaturer og er mer stabile.

H?ndbok

Minste motstands vei - en bok om sm?refett.

I denne boken l?rer du mer om sm?refett og hvordan det skal p?f?res (pdf-format).

Applikasjonsguide

Applikasjonsguide: Sm?refett

En applikasjonsguide om hjelper deg ? velge riktig sm?refett (pdf-format).

Max execution time: 240