Hopp til innholdet

V?re filmer

Et skritt inn i fremtiden - V?rt nye anlegg

Vi er utrolig stolte over v?rt nye moderne produksjonsanlegg, som skal produsere sm?remidler for det svenske, norske, danske og finske markedet. 

Vi tror p? nordisk industri og p? en b?rekraftig fremtid, og der har vi en viktig rolle ? fylle. Vi vil vokse og utvikle oss i n?rheten og sammen med kundene v?re. 

Dette er en moderne, holdbar og inspirerende arbeids- og m?teplass. 

Se filmen for ? l?re mer om v?r nye fabrikk.


Visste du at biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer ofte har bedre ytelse?

At biologisk nedbrytbare produkter er mindre belastende for milj?et ved spill eller lekkasje – er noe de fleste oppfatter som en selvf?lge. Men det er ikke alle som vet at mange milj?tilpassede hydraulikkoljer ogs? har bedre tekniske egenskaper enn de som er basert p? mineralolje. De har lengre levetid. De er bedre p? ? skille luft og vann. De takler et bredere temperaturomr?de. Og de har bedre l?sningsevne, noe som gj?r at du unng?r problemer med varnish.

Vil du vite mer om milj?tilpassede sm?remidler?

Visste du at riktig h?ndtering av sm?remidler reduserer risikoen for driftsstopp?

Mye handler om orden og system. Hvis du er n?ye med renholdet, s?rger for riktig oppbevaring og utf?rer hyppige kontroller, har du mye ? vinne. Ved ? v?re i forkant reduseres risikoen for b?de forurensninger og driftsforstyrrelser – samtidig som du forlenger levetiden p? sm?remidler, maskiner og motorer. F? hjelp av sjekklisten v?r, den hjelper deg ? sikre sm?revedlikeholdet.

Sjekklisten finner du her.


Visste du at et bytte fra mineral- til syntetisk olje kan spare energi, penger og milj??

Det er mye ? tjene p? ? velge riktig type sm?remiddel. Og gevinsten kan bli virkelig stor for deg som velger ? bytte ut mineraloljen med en helsyntetisk sm?reolje. La oss ta et eksempel: Hvis du har 80 gir, med gjennomsnittseffekt 35 kW og en driftstid p? 8 000 timer – da kan du spare hele 118 000 kroner. Per ?r. Takket v?re redusert energitap og mindre arbeidsinnsats. Samtidig som du reduserer CO2-utslippene med over 10 000 kg i ?ret. For en gangs skyld er det faktisk lett ? gj?re det riktige.

Mer om energieffektivitet og viskositet finner du her.


Visste du at vi tester hvordan sm?remidlene p?virker h?yden p? ?lskummet?

Ved ?lproduksjon risikerer man alltid at ytterst sm? mengder sm?remiddel havner i ?let. Derfor er det viktig at man alltid bruker sm?remidler som er godkjent for kontakt med n?ringsmidler – men ogs? n?ringsmiddelklassifiserte sm?remidler kan p?virke hvordan ?let skummer n?r du heller det opp. N?r vi utvikler sm?remidler for nettopp ?lproduksjon, gjennomf?rer vi derfor grundige skumtester. Vi tester h?yden p? skummet og hvor mange sekunder det tar f?r det synker til halvparten. Deretter sammenligner vi resultatet med en referansepr?ve. Det h?yeste niv?et, "Good", er det eneste skummet vi aksepterer som kronen p? verket. Det er ikke for ingenting at vi har r?ttene v?re i Tyskland.

Vil du vite mer om sm?remidler for n?ringsmiddelindustrien? Sjekk her.


Visste du at tynnere motoroljer fungerer utmerket ogs? i tunge kj?ret?y?

Viskositeten beh?ver ikke ? v?re h?y bare fordi det er en stor maskin. Tvert imot, en 5W- eller 10W-olje gir bedre sm?ring enn en 15W-olje. Den lavere viskositeten gj?r at oljen n?r frem og sm?rer motoren raskere og mer effektivt enn mer tregtflytende olje. Dette reduserer slitasjen og kan bidra til lavere drivstofforbruk.

Les mer i bloggen Visste du at – om sm?ring av kj?ret?y.


Visste du at oljestr?mmen i en lastebilmotor beveger seg b?de raskt og langt?

Oljen beveger seg over en strekning p? 9,5 meter n?r den sm?rer alle kriker og kroker i motoren. Da gjelder det at verken sot eller oksidering hindrer oljestr?mmen. Den kontinuerlige oljestr?mmen gj?r at hver eneste komponent i motoren blir passert og smurt av 135 liter olje i minuttet.

Har du riktig olje p? kj?ret?yet? Pr?v v?r oljeguide.


Visste du at temperatur?kninger p?virker oljens levetid?

En mineralbasert hydraulikkolje som vedlikeholdes p? riktig m?te – og som jobber ved en temperatur p? maksimalt 40 grader – har en levetid p? omtrent 20 ?r. For hver tiende grad temperaturen stiger i systemet, halveres levetiden. Det er alts? mye ? tjene p? ? holde temperaturen nede. Det gj?res enklest ved ? regulere kj?lingen med en termostat, men pass ogs? p? at luft- eller vannkj?lingen er rengjort og fungerer som den skal. 

Les mer i bloggen Visste du at – om hydraulikkv?sker.


Visste du at dieseleffekt ?delegger hydraulikkoljen?

Lavt trykk i et system kan for?rsake en s?kalt dieseleffekt og ?delegge oljen. Ved lavt trykk kan det danne seg gassbobler i oljen. Dieseleffekten f?rer til at boblene senere antennes og skaper en mikroforbrenning der det dannes nitrogenoksider. Dersom dette p?g?r over tid vil oljen m?rkne, f? en stikkende lukt og d?rligere ytelse. Lavt trykk kan oppst? hvis oljen har for h?y viskositet, sugeledningen til hydraulikkpumpen er under-dimensjonert eller hvis pumpen sitter for h?yt i forhold til hydraulikktanken.

Les mer i bloggen Visste du at – om hydraulikkv?sker.


Visste du at det er viktig ? holde rede p? hvilken glykol motoren skal ha?

Det finnes produkter i alle regnbuens farger, og ? bruke feil type kan bli kostbart. Alle typer er ikke blandbare med hverandre. Feil kan f?re til ?kt korrosjon, tilstoppede kj?lesystemer, lekkasje og i verste fall motorhavari. Sjekk bilens instruksjonsbok eller bruke v?rt online-verkt?y, s? vet du at du velger riktig!

Les mer i bloggen ”Fargeblind” glykolh?ndtering blir sikrere og enklere.


Visste du at oversm?ring for?rsaker mange lagerhavarier?

Unders?kelser viser at mellom 30 og 40 % av lagerhavariene har sammenheng med oversm?ring. For ? unng? dette gjelder det ? sm?re med riktig mengde og p? riktig tidspunkt. Mer er ikke bedre. Snarere tvert imot! For mye sm?remiddel kan f?re til h?yere temperatur, at fettene eldes raskere og blir tregere, noe som gir p?kjenningen p? teknikken. Ha heller ikke for h?yt trykk i fettspr?yten. Det kan skape slitasje, skade pakningene, gi lekkasjer som f?rer til korrosjon og ?ke risikoen for havari.

For flere tips og r?d laste ned sm?refetth?ndboken v?r.


Visste du at riktig hydraulikkolje reduserer energitapet?

Velg derfor en olje med de riktige egenskapene, fremfor alt n?r det gjelder viskositet. En olje med lavere viskositet er lettere ? "dra rundt" i det hydrauliske systemet, reduserer energitapet og sparer dermed penger. Mange velger av gammel vane en olje med h?y viskositet, men her kan det alts? l?nne seg ? tenke nytt for ? oppn? bedre sm?ring og reduserte kostnader.

Flere tips for mer effektiv sm?ring finner du i v?rt blogginnlegg om hydraulikkv?sker.


Visste du at olje kan fungere som en oppvarmet garasje p? boks?

Med en tynnere motorolje slipper man tomgangskj?ring for ? holde motoren i gang p? kalde dager. Denne oljen gir bedre startegenskaper, reduserer slitasjen og kalles derfor "oppvarmet garasje p? boks". Og ? slippe tomgangskj?ring er bra for b?de lommeboken og milj?et!

Flere tips finner du i v?rt blogginnlegg om sm?ring av kj?ret?y.


Lytt til hvordan Cementa arbeider med sm?ring p? en fabrikk med 3000 sm?repunkter

Cementa fremstiller 2 millioner tonn sement i ?ret. Maskinene utsettes for h?ye belastninger og temperaturer og har derfor bruk for den rette sm?reolje. Uten sm?reolje g?r fabrikken i st?. Cementa og Fuchs identifiserer sp?repunkter og velger deretter den rette sm?remiddel til maskinene. Dette gjorde at de reduserte antalle produkter med 30% og sparte mye penger i forhold til minskede lageromkostninger og mindre risiko for valg av feil produkt til sm?resettene. Les mer

Les mer om v?re kunder.


Sm?remidler som kan prestere p? store maskiner

Enorme maskiner som arbeider i ekstreme forhold krever sm?remidler som kan utf?re. Maskinene krever forsiktig omsorg hvert ?r, slik at de ikke lider av det harde arbeidet. Vi har riktig sm?remiddel til maskinene dine! 

Les mer om v?re produkter.


Plei din maskin med riktig motorolje

Store maskiner utsatt for h?y belastning hver dag krever forsiktig forsiktighet. FUCHS motorolje sikrer at maskinen alltid utf?rer. Den rette motoroljen reduserer ogs? risikoen for slitasje.

Les mer om v?re produkter.


Riktig olje for ? ?ke din maskins yteevne

Bruk riktig motorolje og girolje til maskinen. Fuchs Sm?remidler sikrer riktig vedlikehold som maskinene dine trenger n?r de arbeider under ekstreme forhold. Fuchs Sm?remidler sikrer alltid riktig sm?ring, slik at maskinen f?r ?kt ytelse.

Les mer om v?re produkter.


Redusert oljeforbruk med FUCHS XTL? Technology

Vet du om motoroljen din presterer godt? Moderne kj?ret?y stiller stadig h?yere krav til motoroljen. De er tyngre, kraftigere, mer avanserte og ikke nok m? oljen prestere under alle forhold. Sirkulere raskt til riktig sted, gi eksepsjonell motorbeskyttelse ved h?y belastning, v?re dirftsikkert i sv?rt lange skiftintervall. Derfor har FUCHS utviklet XTL? technology. H?yteknologiske motoroljer med eksepsjonell ytelse ved h?y belastning, ved ekstreme temperaturer med ekstremt lang levetid. Opptil: 35% fortere start ved ekstrem kulde, 18% lavere oljeforbruk og 1,7% drivstofforbruk?

Les mer om XTL? -technology.


Hydraulikkolje fra FUCHS: For en mer milj?vennlig & b?rekraftig drift

Hvordan fungerer hydraulikkolje og b?rekraft? Vi forteller hvordan v?r hydrauliske olje ble laget av ett tilfelle. Det startet med et annet produkt som ikke fungerte optimalt. Vi begynte derfor ? optimalisere seg p? oljen mens den ble ytterligere tilpasset kundenes behov. Dette ble HYDRAWAY BIO- en hudraulikkolje med forbedret lavtemperaturegenskaper og forbedret hydrolytisk stabilitet.

Les mer om v?re hydraulikkoljer.


Et godt arbeidsmilj? er avgj?rende for en god produksjonsprosess

Hver situasjon krever nye l?sninger. Kenneth Borin forklarer hvordan de med nyskapende probleml?sning kan forbedre et arbeidsmilj? p? bare 4 uker. Operat?rene opplevde respiratoriske problemer p? grunn av flyktige komponenter i produktet. FUCHS utviklet et nytt produkt som inneholdt 98% f?rre aromatiske komponenter og 66% lavere volatilitet. Arbeidsmilj?et ble dermed forbedret, noe som p?virket produksjonsprosessen positivt.

L?r deg mer om metallbearbeidningsv?sker.


STERNWAY BIO fra FUCHS minsker press p? milj?et fra shipping

STERNWAY BIO fra FUCHS Sm?remidler ble utviklet for ? redusere milj?p?virkning fra shipping. Produktet fungerer b?de i styrr?ret og i girkassen. Sammenlignet med andre produkter, har SternWay Bio lav skumdannelse, god luft separasjon og kan skille vann. Det gir et produkt med god oksidasjonsstabilitet og hydrolytisk stabilitet.

Les mer om marine sm?remidler.


Om skj?rev?sker og ?kt l?nnsomhet

Med riktig skj?rev?ske kan du redusere antallet ikke-planlagte driftsstopp og f? ?kt levetid p? b?de verkt?y og skj?rev?ske.

Mer om skj?rev?sker.


Unng? maskinhavarier med regelmessige oljeanalyser

Rundt 80 % av alle maskinhavarier skyldes kontaminert olje og d?rlig filtrering, men majoriteten av havariene kunne v?rt unng?tt hvis man hadde gjort regelmessige oljeanalyser.

Les mer om v?re oljeanalyser.

Kundeservice
21 99 59 50
?pningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00

骚虎高清影院