Hopp til innholdet


Personvernerkl?ring

Velkommen til FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS!

Takk for at du bes?ker nettsiden v?r og for at du viser interesse for selskapet, produktene og nettsidene v?re. Vi er ekstremt opptatt av ? ivareta ditt personvern og din datasikkerhet n?r du bes?ker nettsiden v?r. Vi vil derfor gjerne benytte anledningen til ? fortelle hvilke personopplysninger vi samler inn om deg n?r du bes?ker nettsiden, og hvilke form?l opplysningene brukes til. Vi ber deg derfor lese gjennom informasjonen nedenfor.

Ettersom lovendringer eller endringer i v?re interne rutiner kan gj?re det n?dvendig ? endre denne personvernerkl?ringen, oppfordrer vi deg til ? lese gjennom erkl?ringen med jevne mellomrom. Personvernerkl?ringen kan leses, lagres eller skrives ut n?r som helst ved ? klikke p? "Personvernerkl?ring".

§ 1  Behandlingsansvarlig og omfang av behandlingen

Behandlingsansvarlig, if?lge EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (heretter kalt GDPR) og andre nasjonale personvernlover i EUs medlemsstater samt annen personvernlovgivning, er:

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

Fredrik Selmers vei 6
0663 Oslo

Phone: +47 21 99 59 50
E-mail: [email protected]
Website: http://www.samwalls.com/no 

Denne personvernerkl?ringen dekker sider som er publisert p? internett av FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS, som man har tilgang til p? domenet www.samwalls.com/no samt alle underdomener (heretter kalt "nettsiden").

§ 2 Personvernombud

Internt personvernombud hos den behandlingsansvarlige er: Jan H?ger, [email protected].

§ 3 Prinsipper for behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger defineres som all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette omfatter for eksempel opplysninger som navn, alder, adresse, telefonnummer, f?dselsdato, e-postadresse, IP-adresse eller brukeratferd. Opplysninger som ikke gj?r det mulig for oss ? knytte opplysningene til deg som person (eller som bare gj?r det mulig ved urimelig stor innsats) – f.eks. ved at opplysningene anonymiseres – regnes ikke som personopplysninger. Behandling av personopplysninger (f.eks. ? samle inn, se p?, bruke, lagre eller videresende personopplysninger) skal alltid v?re begrunnet ved lov, eller du m? ha gitt samtykke. Personopplysninger som behandles blir slettet s? snart form?let med behandlingen er oppfylt og det ikke finnes noen lovp?lagt forpliktelse til ? ta vare p? opplysningene.

Under finner du informasjon om de spesifikke prosessene, omfanget og form?let med behandlingen av personopplysningene, det rettslige grunnlaget for behandlingen samt hvor lenge opplysningene vil bli lagret i de tilfellene vi behandler personopplysningene dine for at vi skal kunne levere bestemte tjenester.

§ 4 Individuelle rutiner som omfatter behandling av personopplysninger

1. Levering og bruk av nettsiden

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

N?r du g?r inn p? og bruker nettsiden v?r, samler vi inn opplysningene som nettleseren din automatisk overf?rer til v?r server. Disse opplysningene lagres midlertidig i en s?kalt loggmappe.

N?r du bruker nettsiden v?r samler vi inn f?lgende opplysninger som vi av tekniske ?rsaker trenger for ? kunne vise deg nettsiden og for at den skal v?re stabil og sikker, og som analyseres utelukkende for statistiske form?l:

 • IP-adressen til datamaskinen
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Navn og nettadresse til mappen som er vist
 • Hvilken nettside man kommer fra ("referrer URL")
 • Hvilke av den behandlingsansvarliges underdomener som er bes?kt
 • Hvilken nettleser som er brukt og, n?r det er aktuelt, datamaskinens operativsystem og navnet p? tilgangsleverand?ren
 • Tilgangsstatus (http statuskode)

b. Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av personopplysninger er nedfelt i art. 6 (1) (f) i GDPR. Behandlingen av ovennevnte personopplysninger er n?dvendig for ? kunne levere en nettside, og er dermed n?dvendig for ? ivareta v?rt selskaps berettigede interesser.

c. Lagringstid for personopplysningene

Loggmappene som opprettes i forbindelse med bruken av nettsiden vil bli lagret i 14 dager og deretter slettet. Innsamling av personopplysninger og lagring i loggmapper er n?dvendig for driften av nettsidene og for ? sikre tjenestens stabilitet og kvalitet. Lengre lagring av personopplysningene kan forekomme i individuelle tilfeller, dersom dette er nedfelt i lov.

2. Bestillingsskjema

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Skjemaet bruker en powermail-utvidelse. Opplysningene som legges inn i skjemaet videresendes til FUCHS per e-post. Disse opplysningene blir ikke lagret p? nettserveren. Opplysningene som er nevnt under vil bli videresendt til v?rt eksterne oljeanalyselaboratorium, Lubetrend (https://www.lubetrend.com). E-postadressen du bruker ved bestilling registreres i v?re logger. Ved utfylling av skjemaet for nettportalen Lab Advisor Alert, legger brukeren inn f?lgende personopplysninger for ? kunne benytte tjenesten:

 • Selskap
 • Anlegg (ikke obligatorisk)
 • Navn
 • E-post
 • Adresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Land

b. Rettslig grunnlag

Grunnlag for behandling av personopplysningene som oppgis i skjemaet er erkl?ringen om samtykke som vises under, og som du gir av egen, fri vilje, i henhold til art. 6(1)(a) i GDPR:

Samtykkeerkl?ring
Jeg gir samtykke til at mine personopplysninger blir behandlet for at jeg skal kunne bruke nettportalen Lab Advisor Alert ved oljeanalyser. Jeg har lest og godtatt den gjeldende personvernerkl?ringen. Jeg kan n?r som helst trekke tilbake samtykket, noe som inneb?rer at jeg ikke lenger vil ha tilgang til tjenesten, ved ? kontakte [email protected]

Du kan n?r som helst trekke tilbake samtykket til bruk av personopplysningene ved ? sende en e-post til adressen som er oppgitt i punkt 1 over, eller ved ? sende en e-post til personvernombudet (jfr. punkt 2 over), noe som vil p?virke fremtidige transaksjoner.

c. Lagringstid for personopplysningene

Personopplysningene (mottatt per e-post) vil bli slettet rutinemessig s? snart ?rsaken til kommunikasjonen er bortfalt og lagring ikke lenger er n?dvendig (f.eks. innen en m?ned etter at du har mottatt innloggingsopplysninger). 
N?r det gjelder informasjon om hvordan Lubetrend behandler personopplysningene dine, henviser vi til Lubetrends personvernpolicy https://www.lubetrend.com/20180511_LubetrendWebsitePrivacyStatement.pdf.

3. Kontaktmuligheter p? nettsiden

P? nettsiden har du f?lgende ulike alternativer for kontakt via e-post:

Kundeservice, HR-avdeling, laboratorium og spesifikke medarbeidere som er oppf?rt p? nettsiden.

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Alle brukere av nettsiden v?r kan sende foresp?rsler eller meldinger til disse e-postadressene. Mottakeren vil svare p? foresp?rslene/meldingene, basert p? kontaktskjemaet du har benyttet, p? e-post. Personopplysningene vi samler inn er begrenset til e-postkontoen du har brukt til ? kontakte oss, samt eventuelle personopplysninger du gir oss i foresp?rselen/meldingen.

b. Rettslig grunnlag

Innsamling av personopplysninger er tillatt i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, ettersom du og v?rt selskap har en felles interesse av ? komme i kontakt og kommunisere, samt at v?rt selskap har en berettiget interesse for ? behandle ovennevnte personopplysninger for at vi skal v?re i stand til ? svare p? foresp?rselen/meldingen. 

c. Lagringstid for personopplysningene

Hvor lenge de ovennevnte personopplysningene lagres, avhenger av hva som er ?rsaken til at du har tatt kontakt. Personopplysningene vil bli slettet rutinemessig s? snart ?rsaken til kommunikasjonen er bortfalt og lagring ikke lenger er n?dvendig (f.eks. s? snart foresp?rselen/meldingen er behandlet/besvart).

4. APSIS abonnementsskjema

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Med dette skjemaet kan du registrere deg for ? motta FUCHS' nyhetsbrev og blogg, som publiseres med jevne mellomrom. Ved registrering ber vi om fornavn, etternavn og firmanavn samt e-postadresse, som vi deretter bruker for ? sende ut nyhetsbrev. N?r du klikker p? dette blir personopplysningene dine videresendt til APSIS, som er v?r partner for distribusjon av nyhetsbrev. N?r du klikker p? "Abonner"-knappen f?r du f?rst en e-post som inneholder en lenke der du bekrefter at du ?nsker ? motta nyhetsbrev (dobbel bekreftelse eller "double opt-in"). Deretter kan du benytte deg av alle tilbud i nyhetsbrevene.

b. Rettslig grunnlag

Grunnlaget for behandling av personopplysningene som er oppgitt i skjemaet, er samtykket du gir i l?pet av registreringsprosessen (dobbel bekreftelse) til ? motta nyhetsbrev, som angitt i art. 6 (1) bokst. (a) i GDPR.

c. Lagringstid for personopplysningene

Du kan n?r som helst si opp abonnementet p? nyhetsbrevet, noe som vil p?virke fremtidige transaksjoner, ved ? klikke p? "Avregistrer"-lenken som er finnes i alle nyhetsbrev. Vi vil da slutte ? sende deg nyhetsbrev.

§ 5 Deling av data med tredjeparter

Vi deler data med tredjepart kun dersom:

 • Du har gitt oss uttrykkelig tillatelse til ? gj?re det, i samsvar med art. 6 (1) setn. 1 bokst. a i GDPR
 • Vi er rettslig forpliktet til dette if?lge art. 6 (1) setn. 1 bokst. c i GDPR 
 • Dette er tillatt if?lge lov og er n?dvendig i henhold til art. 6 (1) setn. 1 bokst. b i GDPR for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg
 • Vi er n?dt til ? dele personopplysningene if?lge art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR for ? ivareta en berettiget firmainteresse p? vegne av FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS og det ikke er grunn til ? anta at du har en tilsidesettende rett til at personopplysningene ikke skal bli delt med en tredjepart, som gir grunn til beskyttelse
 • Vi er n?dt til ? dele personopplysningene if?lge art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR for ? hevde, ut?ve eller forsvare en juridisk rettighet og det ikke er grunn til ? anta at du har en tilsidesettende rett til at personopplysningene ikke skal bli delt med en tredjepart, som gir grunn til beskyttelse

§ 6 Bruk av cookies (informasjonskapsler)

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Vi bruker cookies p? nettsiden. Cookies er sm? tekstfiler som vi sender ut til nettleseren p? maskinen/enheten din og som lagres der mens du beveger deg rundt p? nettsidene. Noen av funksjonene p? nettsiden kan ikke tilbys uten bruk av noen teknisk essensielle cookies. Andre cookies gj?r oss i stand til ? utf?re ulike analyser.

Ved hjelp av cookies kan vi blant annet gj?re nettjenestene mer brukervennlige og effektive for deg, ved for eksempel ? ta hensyn til hvordan du bruker nettsiden eller legge inn dine foretrukne innstillinger (f.eks. land og spr?k). I tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjon ved hjelp av cookies, samler de inn informasjonen direkte fra nettleseren din. Cookies for?rsaker ingen skader p? enheten. De kan ikke kj?re programmer og inneholder ikke virus.

Vi bruker cookies av typen midlertidige cookies ("session cookies"), en underkategori blant midlertidige cookies. Disse gj?r det mulig ? registrere sesjons-ID-en. Dermed kan ulike foresp?rsler fra nettleseren tilordnes en felles sesjon, slik at vi kan kjenne igjen enheten din neste gang du bes?ker nettsiden. De slettes automatisk med det samme du g?r ut av nettsiden(e). Du kan – selvsagt – bes?ke nettsiden uten at det blir brukt cookies. Dette kan imidlertid f?re til begrensninger i tjenestene vi leverer. 

b. Tredjeparts cookies

YouTube-videoer
Vi bruker YouTube til ? publisere videoer. Videoene er publisert i et privatlivsforbedret modus. Men som de fleste nettsteder bruker YouTube ogs? informasjonskapsler for ? samle inn informasjon om sine bes?kende p? nettstedet. YouTube bruker dette til ? ta opp videostatistikk, forhindre svindel og forbedre brukervennlighet. Dette medf?rer ogs? en forbindelse med Googles DoubleClick-nettverk. Start av videoen kan utl?se ytterligere databehandlingsoperasjoner. Vi har ingen innflytelse p? det. Ytterligere informasjon om databeskyttelse p? YouTube finner du i personvernerkl?ringen p?: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube. 

Informasjonskapsler for rettet markedsf?ring
Vi bruker tredjepartsinformasjonskapsler for ? kunne rette relevante annonser til deg p? andre nettsider, men ogs? for ikke ? overeksponere deg for samme annonse. Vi kan ogs? bruke informasjonen for ? finne lignende m?lgrupper basert p? interesse og internettatferd. Disse informasjonskapslene bygger p? unik identifikasjon av nettleseren og internettenheten.

c. Rettslig grunnlag 

P? grunnlag av det tilsiktede form?let som er beskrevet over, f?lger det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger ved bruk av cookies av art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR. Dersom du har gitt tillatelse til bruk av cookies som f?lge av en av v?re meldinger p? nettsiden ("cookie banner"), er lovligheten av bruken ogs? basert p? art. 6 (1) setn. 1 bokst. a i GDPR.

d. Lagringstid for personopplysningene 

S? snart opplysningene som overf?res til oss via cookies ikke lenger er n?dvendige for det ovennevnte form?let, blir de slettet. Mer omfattende og/eller langvarig lagring av opplysninger kan forekomme i enkelte tilfeller, dersom dette er nedfelt i lov.

e. Konfigurere innstillingene i nettleseren

De fleste nettlesere er forh?ndsinnstilt til ? godta cookies. Du kan imidlertid konfigurere nettleseren slik at den bare godtar visse cookies, eller ingen cookies i det hele tatt. Vi gj?r imidlertid oppmerksom p? at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene p? nettsiden dersom cookies blir deaktivert i nettleserinnstillingene. Du kan ogs? stille inn nettleseren slik at den sletter cookies som allerede er lagret i nettleseren. Dessuten kan du innstille nettleseren til ? gi varsle deg f?r lagring av cookies. Ettersom funksjonaliteten i de ulike nettleserne kan variere, viser vi til hjelpemenyen i din aktuelle nettleser, der du finner konfigurasjonsmulighetene. 

Dersom du ?nsker full oversikt over alle tilfeller der tredjeparter har tilgang til nettleseren din, anbefaler vi ? installere en plug-in som er utviklet spesielt for dette form?let.

§ 7 Sporings- og analyseverkt?y

Google Analytics
Vi bruker sporings- og analyseverkt?y for ? sikre kontinuerlig optimalisering og ettersp?rselsrettet utforming av nettsiden. Bruk av sporingsverkt?y gj?r det ogs? mulig for oss ? hente ut statistikk om de bes?kendes bruk av nettsiden og ? utvikle v?rt nettilbud ytterligere p? grunnlag av disse innsiktene. Ut fra disse interessene er bruken av sporings- og analyseverkt?y som er beskrevet under, berettiget i henhold til art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR. Det tilsiktede form?let med behandlingen av personopplysningene og dataene som behandles, kan utledes fra beskrivelsen av sporings- og analyseverkt?yene som f?lger nedenfor.

Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google LLC, CA 94043, USA (“Google”), blir brukt p? denne nettsiden. Google Analytics bruker s?kalte "cookies", tekstfiler som lagres p? datamaskinen din og som gj?r det mulig ? analysere hvordan du bruker nettsiden. 

Informasjonen som samles inn av slike cookies – for eksempel tidspunkt, sted og hvor ofte du bruker nettsiden – overf?res vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Den klassiske bruken av Google Analytics utelukker ikke at andre personopplysninger enn IP-adressen blir samlet inn av cookies fra Google Analytics. For ? sikre st?rst mulig sikkerhet for personopplysningene dine, gjennomf?rer FUCHS en uavhengig anonymisering av IP-adressene til dem som bes?ker nettsiden. Forkortelse av IP-adressene sikrer at det ikke kan etableres noen forbindelse til en enkeltperson som bes?ker nettsiden.

Vi gj?r oppmerksom p? at Google kan dele de innsamlede opplysningene med tredjeparter n?r dette er tillatt ved lov, eller dersom tredjepart behandler opplysningene p? vegne av Google.

Opplysningene som samles inn ved hjelp av cookies, blir brukt av Google, p? vegne av operat?ren av nettsiden, for ? analysere hvordan du bruker nettsiden, utarbeide rapporter om aktiviteter p? nettsiden og levere flere tjenester til nettsideleverand?ren vedr?rende nettsiden og nettbruk. De innsamlede dataene lagres i 26 m?neder.

Informasjonen som samles inn ved hjelp av cookies, overf?res vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Funksjonen for ? anonymisere IP-adressene er aktivert p? denne nettsiden, og dette inneb?rer at IP-adressene til Google-brukere i EUs medlemsstater eller andre avtaleparter i E?S, blir forkortet. Som nevnt ovenfor har FUCHS allerede iverksatt denne forkortingen av IP-adresser, for ? s?rge for h?yest mulig sikkerhetsniv?. P? vegne av operat?ren av nettsiden bruker Google de innsamlede opplysningene til ? analysere hvordan de bes?kende bruker nettsiden, utarbeide rapporter om aktiviteter p? nettsiden og levere flere tjenester til nettsideleverand?ren i forbindelse med nettsiden og nettbruk.

Du kan unng? at opplysningene dine blir lagret ved hjelp av cookies ved ? aktivere de aktuelle innstillingene i nettleseren, men du vil da f? beskjed om at du, dersom du gj?r dette, kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene p? nettsidene fullt ut. Brukerne kan ogs? hindre at opplysninger som produseres av en cookie i forbindelse med bruk av nettsiden (inklusive IP-adresse) blir samlet inn og behandlet av Google ved ? laste ned og installere en plug-in fra lenken under. Den aktuelle lenken er: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dette er en plug-in som hindrer at informasjon om ditt bes?k p? nettsiden videresendes til Google Analytics. Den hindrer ikke at andre parter gjennomf?rer en analyse.

APSIS One
We use APSIS One to analyse website behaviour of visitors for the purpose of improving our services, providing adaptive web content and serving tailored marketing.
Learn more.

§ 8 Plug-ins

Shariff solution

1. Facebook og LinkedIn

Nettsiden inneholder sosiale plug-ins for de sosiale nettverkene "Facebook" (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) og "LinkedIn" (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043). Det er mulig at personopplysninger om dem som bes?ker nettsiden kan bli samlet inn gjennom slike plug-ins og videresendt og knyttet opp mot den aktuelle tjenesten.

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS samler ikke selv inn noen personopplysninger via sosiale plug-ins eller bruk av disse. For ? hindre at personopplysninger videresendes til tjenesteleverand?ren i USA uten at brukeren er klar over dette, bruker vi den s?kalte Shariff Solution p? nettsiden. Dette s?rger for at sosiale plug-ins kun vises som grafikk p? nettsiden. Grafikken inneholder en lenke til nettsiden til den aktuelle plug-in-leverand?ren. Du videresendes til leverand?rens tjeneste kun dersom du klikker p? grafikken. Denne l?sningen s?rger for at personopplysninger ikke automatisk videresendes til leverand?rene av de aktuelle sosiale plug-ins n?r du bes?ker nettsiden v?r. Dersom du klikker p? grafikken til en sosial plug-in, kan opplysninger bli videresendt til og lagret av de aktuelle leverand?rene. Dersom du ikke klikker p? grafikken overf?res det ingen opplysninger mellom deg og leverand?ren av en aktuell sosial plug-in. 

N?r du har klikket p? en sosial plug-in f?r den gjeldende leverand?ren melding om at du har bes?kt den aktuelle siden p? nettsiden v?r. Vi gj?r oppmerksom p? at du ikke trenger ? ha en brukerkonto i den aktuelle tjenesten, og du beh?ver heller ikke ? v?re innlogget for at dette skal skje. Men dersom du har en brukerkonto hos den aktuelle tjenesteleverand?ren og allerede er innlogget n?r du bes?ker nettsiden, vil opplysningene som samles inn av en sosial plug-in knyttes direkte til kontoen din. Dersom du ikke ?nsker at opplysningene skal knyttes til profilen din hos tjenesteleverand?ren, m? du logge ut av brukerkontoen din f?r du klikker p? en sosial plug-in.

Vi gj?r oppmerksom p? at FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS ikke har noen innflytelse p? om, og i hvilken grad, de aktuelle tjenesteleverand?rene samler inn personopplysninger. Vi kjenner ikke omfanget, form?let eller lagringstiden for de innsamlede personopplysningene. Vi gj?r imidlertid oppmerksom p? at man m? regne med at i det minste IP-adresse og informasjon om enheten blir samlet inn og brukt av sosiale plug-ins. Det er ogs? mulig at de aktuelle tjenesteleverand?rene bruker cookies.

Vennligst les informasjonen om personvern direkte p? nettsiden til de aktuelle tjenestene, for ? avdekke omfanget og form?let for innsamlingen av personopplysninger hos hver enkelt tjeneste, samt hvordan opplysningene blir behandlet og brukt. Der finner du ogs? informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med personopplysningene, og om innstillinger for ? beskytte personopplysningene der.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

LinkedIn Inc., LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

2. XING

Det benyttes en knapp for "XING"-nettverket p? nettsiden. N?r du klikker p? denne knappen, opprettes det raskt forbindelse fra nettleseren til serverne hos XING AG (heretter: XING), som leverer funksjonen til "XING-knappen". XING lagrer ingen av personopplysningene dine som f?lge av at du g?r inn p? denne nettsiden. XING lagrer ingen IP-adresser. Det gj?res heller ingen analyse av brukeratferden din ved bruk av cookies i forbindelse med "XING-knappen". Du kan lese den gjeldende informasjonen om personvern i forbindelse med "XING-knappen" samt ytterligere informasjon p? denne nettsiden:

For dataoverf?ring til USA kan det ikke v?re noen passende garantier for ?yeblikket. Det er begrensninger p? beskyttelsen av personopplysninger som f?lge av at sikkerhetsmyndigheter i henhold til amerikansk lov kan f? tilgang til data som overf?res fra EU til USA og kan bruke dem uten begrensning i den grad det er absolutt n?dvendig. Som vedkommende er det mulig du ikke kan ta rettslige skritt mot slik bruk selv om du ikke er statsborger i USA.

§ 9 Lenker

Nettsiden v?r inneholder s?kalte lenker til andre leverand?rers nettsider. Dersom du klikker p? disse lenkene, sendes du direkte videre fra nettsiden v?r til andre leverand?rers nettside. Dette ser du blant annet ved at nettadressen blir endret. FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS har ingen innflytelse p? innhold eller utforming av nettsidene til disse andre leverand?rene. Det er derfor naturlig at tryggheten som gis i denne personvernerkl?ringen ikke gjelder leverand?renes nettsider. Vi anbefaler at du gj?r deg kjent med hvordan personopplysningene dine behandles av disse organisasjonene ved ? g? direkte inn p? deres nettside.

§ 10 De registrertes rettigheter

GDPR har gitt deg som registrert f?lgende rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger:

 • Art. 15 i GDPR gir deg rett til ? f? vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. I s?rdeleshet kan du kreve ? f? vite til hvilke form?l vi behandler personopplysninger om deg; kategorier av personopplysninger; kategorier av mottakere som opplysningene har blitt eller kommer til ? bli presentert for; planlagt lagringstid for personopplysningene; at det eksisterer en rett til ? korrigere, slette, begrense eller motsette seg behandlingen; at det eksisterer klagerett; kilden til personopplysninger om deg dersom de ikke er samlet inn av oss; hvorvidt opplysningene vil bli overf?rt til en tredjestat eller internasjonale organisasjoner; og hvorvidt opplysningene velges ut p? grunnlag av en automatisert beslutningsprosess eller profilering, med relevant informasjon om detaljene i denne prosessen der dette er aktuelt.
 • Art. 16 i GDPR gir deg rett til ? kreve umiddelbar korrigering eller komplettering av personopplysningene vi har om deg.
 • Art. 17 i GDPR gir deg rett til ? kreve at personopplysninger vi har om deg, blir slettet, p? betingelse av at det ikke er n?dvendig ? behandle dem for ? ut?ve rett til ytrings- og informasjonsfrihet, for ? oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til offentlige interesser eller for ? hevde, ut?ve eller forsvare rettslige krav.
 • Art. 18 i GDPR gir deg rett til ? kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses n?r du bestrider opplysningenes n?yaktighet; n?r behandlingen er ulovlig; eller n?r vi ikke lenger trenger opplysningene, men du motsetter deg at de slettes fordi du trenger dem for ? hevde, ut?ve eller forsvare rettslige krav. Du har ogs? rettigheten som er angitt i art. 18 i GDPR dersom du motsetter deg behandling i henhold til art. 21 i GDPR.
 • Art. 20 i GDPR gir deg rett til ? kreve ? motta personopplysningene du har utlevert til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, eller du kan kreve at de videresendes til en annen behandlingsansvarlig.
 • Art. 7 (3) i GDPR gir deg rett til n?r som helst ? trekke tilbake samtykket du har gitt oss. Konsekvensen av dette er at vi i fremtiden ikke kommer til ? fortsette ? behandle personopplysninger basert p? dette samtykket.
 • Art. 77 i GDPR gir deg rett til ? klage til en tilsynsmyndighet. Kontaktopplysninger til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for v?rt selskap er:

Datatilsynet
P.O. Box 8177 Dep
0034 Oslo

Telefon: +47 22 39 69 00
Faks: +47 22 42 23 50
E-mail: [email protected]
Website: https://www.datatilsynet.no

§ 11 Rett til ? protestere

N?r personopplysningene dine blir behandlet p? grunnlag av rettmessige interesser, gir art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR deg rett, i henhold til art. 21 i GDPR, til ? protestere p? behandlingen av personopplysningene dine, der det finnes grunn til ? gj?re dette ut fra din spesifikke situasjon, eller at du har motsatt deg direkte markedsf?ring. Ved direkte markedsf?ring har du en generell rett til ? protestere, som vi m? rette oss etter uten behov for begrunnelse

§ 12 Datasikkerhet og backup

Vi forplikter oss til ? beskytte ditt personvern og behandle personopplysningene dine med den ytterste konfidensialitet. For ? unng? manipulering, tap eller misbruk av personopplysningene vi har lagret om deg, har vi iverksatt omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kontrolleres og oppdateres rutinemessig i tr?d med den teknologiske utviklingen. Dette omfatter bruk av anerkjente krypteringsmetoder (SSL eller TLS). P? grunn av internetts struktur m? vi imidlertid gj?re oppmerksom p? at personvernreglene og de ovennevnte sikkerhetstiltakene ikke n?dvendigvis blir fulgt av andre mennesker eller institusjoner som ikke kommer inn under v?rt ansvarsomr?de. I s?rdeleshet kan ukrypterte data – f.eks. dersom de sendes i en e-post – leses av tredjepart. Dette har vi ingen teknisk innflytelse p?. Det er brukerens ansvar ? beskytte opplysninger som han/hun f?r utlevert mot misbruk, ved hjelp av kryptering eller en annen metode.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har sp?rsm?l, adressen er oppgitt i punkt 1.

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

Kundeservice
21 99 59 50
?pningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00

骚虎高清影院