Hopp til innholdet

Sement, kalk og gips

Sement | Kalk | Gips

Maskiner som brukes ved sementproduksjon utsettes for enorme belastninger. I tillegg til kraftige vibrasjoner ved knusing og oppmaling av tunge steiner, stiller de ekstreme ovnstemperaturene enorme krav til utstyret, og dermed ogs? til sm?remidlene. I samarbeid med gir- og maskinprodusenter utvikler FUCHS LUBRITECH innovative spesialsm?remidler for knuseverk, kverner, roterende ovner og valsepresser. M?let er ? finne h?yspesialiserte l?sninger som bidrar til ? beskytte viktige maskindeler mot slitasje, forlenge vedlikeholdsintervallene og ?ke levetiden p? utstyret.

"Uten sm?remiddel stopper fabrikken!"

Lytt til hvordan Cementa p? Gotland i Sverige arbeider med sm?ring p? en fabrikk med 3000 sm?repunkter.

Til kundecase

Max execution time: 240