Hopp til innholdet

Metallbearbeiding

Maskinverksteder | Sponavledning| Trekking og stansing| Herding

FUCHS er en av verdens mest anerkjente sm?remiddelleverand?rer for alle omr?der innen metallbearbeiding, iberegnet maskinbearbeiding, forming og herding. Mange av prosessene som benyttes i disse produksjonsteknologiene er helt avhengige av spesialtilpassede sm?remiddell?sninger for ? sikre jevn drift. Sm?remiddell?sningene m? ta hensyn til operat?rer, maskiner, verkt?y, arbeidsstykker, lagringstider og transportruter. FUCHS' l?sninger innen sm?remidler og korrosjonsbeskyttelse bidrar til ?kt produktivitet og lavere prosesskostnader

Max execution time: 240