Hopp til innholdet

Glass

Glass industries

Lange sm?reintervaller, h?ye temperaturer og minimalt med restprodukter er bare de mest grunnleggende kravene til sm?remidler som skal brukes i glassproduksjon. VITROLIS-sortimentet fra FUCHS LUBRITECH er bransjens mest omfattende og dekker sm?remiddelbehovene for produksjon av beholdere, floatglass, optisk glass og ampuller. Sm?remidler, syntetiske maskinoljer, leveransesm?remidler og belegg utgj?r basisproduktene for produksjon av beholdere, v?sker for skj?ring, sliping og avfasing for floatglassindustrien og H1-godkjente sm?remidler for produksjon av ampuller og for legemiddelindustrien.

Max execution time: 240