P?esko?it na obsah

WISURA

Produkty WISURA nabízejí maziva pro prakticky v?echny procesy tvá?ení. Jsou symbolem nejvy??í kvality a dokonalych vysledk?, a? u? jde o ta?ení/hluboké ta?ení, lisování, p?esné st?íhání, protla?ování za studena, ta?ení drát?, trubek a ty?í nebo tvá?ení vysokym vnit?ním tlakem.

Max execution time: 240