P?esko?it na obsah

VITROLIS

Produkty VITROLIS zahrnují média pro obrábění a brou?ení, tvá?ecí oleje a stírací slo?ky pro ploché, obalové a optické sklo. Tuto ?adu doplňují ?isticí a separa?ní prost?edky a dal?í pomocné materiály pro v?echna pou?ití spojená se stroji. Perfektní portfolio pro v?echny oblasti pou?ití ve sklá?ském pr?myslu.

Max execution time: 240