P?esko?it na obsah

TRENOIL

Válcovací kapaliny TRENOIL umo?ňují sní?it spot?ebu válcovacího oleje a náklady proces?. Inovativní kombinace p?ísad zlep?uje ?istotu pásu a díky optimalizovanému mazacímu ú?inku p?iná?í zlep?ení produktivity.

Max execution time: 240