P?esko?it na obsah

THERMISOL

Kalicí kapaliny THERMISOL nabízejí optimální kalicí vykon pro v?echny typy obrobk?. Zaji??ují nejlep?í ochranu p?ed korozí, nízké pěnění, odpa?ování a ml?ení, ale také dobrou sná?enlivost s poko?kou a vysokou stabilitu.

Max execution time: 240