P?esko?it na obsah

STABYLAN

Mazací kapaliny zna?ky STABYLAN jsou ideální tam, kde je po?adována dobrá vzlínavost a smá?ivost. Navíc ?asto p?ebírají funkci chlazení a ?i?tění. Kromě minerálních kapalin jsou v této ?adě také velmi r?znorodé plně syntetické mazací kapaliny, které jsou ideální zejména pro mazání ?etěz? a kloub? p?i pou?ití za vysokych ?i nízkych teplot. Jsou také vhodné pro ekologicky citlivé oblasti, kde lze pou?ívat pouze ekologické vyrobky.

Max execution time: 240