P?esko?it na obsah

RENOFORM

V produktech ?ady RENOFORM nabízí FUCHS maziva pro prakticky v?echny procesy tvá?ení. Jsou základem vysoce kvalitních a dokonalych vysledk?, a? u? jde o ta?ení/hluboké ta?ení, ra?ení, p?esné st?íhání, válcování, protla?ování za studena, ta?ení drát?, trubek a ty?í nebo tvá?ení vysokym vnit?ním tlakem.

Max execution time: 240