P?esko?it na obsah

RENEP

Vysoce vykonné oleje na kluzná vedení RENEP pro obráběcí stroje, které se vyzna?ují ?adou vlastností. Poskytuje vynikající deemulga?ní schopnost, nízky sou?initel t?ení, dobrou kompatibilitu s chladicími mazivy a vysokou ochranu p?ed opot?ebením.

Max execution time: 240