P?esko?it na obsah

PENTOSIN

Kapaliny PENTOSIN zahrnují oleje pro dvojspojkové p?evodovky (DCTF) a kapaliny pro centrální hydrauliky/servo?ízení (CHF), které splňují nejvy??í kvalitativní normy pro p?vodní vyrobce za?ízení (OEM). Tyto produkty zaji??ují optimální ochranu a vykonnost na základě nejnověj?ích technologií a jsou p?izp?sobeny pro skoro v?echny typy vozidel.

Max execution time: 240