P?esko?it na obsah

MOLYPAUL

Produkty ?ady MOLYPAUL byly navr?eny p?edev?ím pro pou?ití v ?elezárnách, ocelárnách a ohnivzdornych aplikacích. Vysoké teploty a tlaky a extrémní okolní podmínky vy?adují pou?ití speciálních maziv, která jsou pou?ívána nap?íklad na spojích a lo?iskách, závitech, vále?kovych lo?iskách, kluznych mechanismech, povr?ích keramickych kluznych desek a na mnoha dal?ích místech vyrobního procesu, kde jsou vysoké teploty a tlaky.

Max execution time: 240