P?esko?it na obsah

GEARMASTER

GEARMASTER jsou vysoce vykonné p?evodové oleje s vynikající stabilitou proti stárnutí a tepelnému zatí?ení, ale také s vyjime?nou vlastnostmi ochranou proti opot?ebení. Tyto vysoce vykonné oleje umo?ňují efektivní provoz náro?nych produk?ních a vyrobních proces?, vysoky stupeň vyu?ití stroj?, del?í intervaly vyměny oleje a sní?enou dobu servisu a údr?by.

Max execution time: 240