P?esko?it na obsah

ECOCUT

ECOCUT jsou chladicí mazací kapalinynemísitelné s vodou, které vytvá?í málo olejové mlhy a mají nízké odpa?ování, ?ím? sni?uje zatí?ení na pracovi?ti. Kromě dobrého chlazení a vysokého mazacího vykonu nabízí také dobré oplachování, vysokou kvalitu povrchu a malé odpa?ování.

Max execution time: 240