P?esko?it na obsah

Ná? závazek podílet se na udr?itelném kulturním, sociálním a vědeckém vyvoji

Sociální závazky jsou na?ím krédem ji? několik desetiletí, proto?e jsme p?esvěd?eni, ?e firemní politika by neměla jen usilovat o udr?itelnost nap?í? svym hodnotovym ?etězcem, ale také zvy?ovat povědomí odpovědnosti ve spole?nosti. 

Proto spole?nost FUCHS vysoce podporuje sociální projekty a dobrovolnickou práci, ale také sociální organizace a agentury. Spole?nost FUCHS dále sponzoruje projekty podporující kulturní diverzitu a vědeckou spolupráci.

 

 

Kontakt

Ing. Petra Vargová

?editelka spole?nosti

Mobil: +420 603 557 501

E-mail: [email protected]

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院