P?esko?it na obsah

Ekonomické, ekologické a sociální aktivity v harmonii

FUCHS vidí udr?itelnost jako klí?ovy prvek rozumného firemního ?ízení. Pokyny k udr?itelnosti vydané v roce 2012 obsahují normy pro odpovědné obchodní postupy a jsou pova?ovány za závazny rámec pro udr?itelnost v rámci globálních obchodních operací na?í skupiny. Na základě toho je spole?nost FUCHS zavázána ke t?em cíl?m udr?itelnosti, které jsou realizovány pomocí komplexního indika?ního systému klí?ovych vykon? a dokumentovány v ka?doro?ní Zprávě o udr?itelnosti.

Ekonomika: Na?ím cílem je zvy?ovat hodnotu spole?nosti a akcií, spolehlivě a neustále.

Ekologie: Sna?íme se chránit vzácné zdroje p?dy, vody a vzduchu.

Sociální věci: P?ebíráme odpovědnost za své zaměstnance a spole?nost.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院