P?esko?it na obsah

Je to oficiální – na?e maziva jsou vynikající

  • FUCHS m??e spoléhat na dlouhotrvající vyvoj partnerství v oboru prvního plnění.
  • Byli jsme vybráni jako ?Preferovany dodavatel“ vedoucím skandinávskym vyrobcem u?itkovych vozidel.
  • Dal?ím d?kazem na?í dobré spolupráce se zákazníky bylo ocenění ?Volkswagen Group Award 2014“, kterym spole?nost VW ka?doro?ně vyznamenává své nejlep?í dodavatele.
  • V roce 2015 získala spole?nost FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH za své vyjime?né slu?by titul ?Strategicky dodavatel“ od spole?nosti RWE Group Purchasing.

Certifikovaná udr?itelnost

FUCHS má na světě nejvíce diverzifikované portfolio biomaziv, od jednoduchého oleje na ?etězy motorovych pil po vysoko vykonny motorovy olej. Mnoho na?ich biologicky rozlo?itelnych produkt? nese ozna?ení Evropského ekologického vyrobku (tzv. Euro-kopretina). V rámci ?ady PLANTO byla vytvo?ena nová skupina biologicky rozlo?itelnych hydraulickych a p?evodovych olej? na bázi nasycenych syntetickych ester?. Podíl obnovitelnych surovin je zde vy??í ne? 50 % a produkty prokázaly sv?j vykon v praxi.

Navíc FUCHS hraje aktivní roli v evropském standardiza?ním procesu pro biologická maziva. Kromě jiného to zahrnuje práci na terminologii, ur?ování podílu biologického obsahu, kritériích udr?itelnosti, ekologickém auditu a certifikacích. Zaměstnanec spole?nosti FUCHS vede pracovní skupinu Evropské komise pro vyvoj vypracování obecné normy pro biologická maziva.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院