P?esko?it na obsah

Historie FUCHS Group

Milníky v 85leté historii skupiny FUCHS

1931

Zalo?ení spole?nosti RUDOLF FUCHS v Mannheimu. Dovoz a distribuce vysoce kvalitních rafinérskych produkt? z Pensylvánie. Zalo?ení regionálního podniku na motorovy olej.

1936

Spu?tění vlastní vyroby a otev?ení první reprezentativní kancelá?e v Mnichově.

1939

Vypuknutí 2. světové války. Zastavení dovozu olej? z Pensylvánie. Ztráta tradi?ních dodavatel? olej?. P?emístění do pr?myslového p?ístavu Mannheim.

1945

Konec 2. světové války. Prodeje klesají na historické minimum.

1947

Zamě?ení na dodávky pr?myslu během rekonstrukce.

1948

FUCHS maziva poprvé pou?ívána na německych závodních okruzích.

1951

Zalo?ení FUCHS LUBRITECH.

1952

Poprvé více ne? 200 zaměstnanc?.

1959

Smrt zakladatele spole?nosti Rudolfa Fuchse.

1960

Dr. Manfred Fuchs p?ebírá vedení spole?nosti.

1968

První kroky spole?nosti k internacionalizaci skrze zakládání pobo?ek ve Francii a ?panělsku.

1971

FUCHS specializuje své produktové portfolio. V Mannheimu nyní 33 zaměstnanc? pracuje na vyzkumu, vyvoji a zaji?tění kvality.

1972

Spole?nost se stává skupinou. Silná expanze skrze akvizice a fúze v období od 1972 do 1991.

1981

50. vyro?í spole?nosti. Spole?nost se vyvinula do diverzifikované skupiny s 80 vyrobními a obchodními spole?nostmi.

1985

FUCHS se dostává na burzu. Uvedení prioritních akcií na frankfurtskou a stuttgartskou burzu.

1991

Po akvizicích mazivovych firem investuje FUCHS do technologické a distribu?ní integrace, ale také vyu?ívání synergií a racionalizace potenciálu. Zamě?ení na podnikání s mazivy.

1994

Nové logo FUCHS pro celou skupinu. Moderní, dynamické logo jako d?le?ity krok směrem k integraci individuálních entit.

2000

FUCHS PETROLUB je největ?ím nezávislym dodavatelem maziv. Celosvětové tr?by jsou 900 milion? EUR a spole?nost má 4 000 zaměstnanc?.

2004

P?edsedou vykonné rady se stává Stefan Fuchs. Dr. Manfred Fuchs, ktery vedle spole?nost 41 let a u?inil z ní elitní skupinu globálních vyrobc? maziv, opou?tí vykonnou radu a je nahrazen svym synem.

2006

FUCHS oslavuje 75. vyro?í. S více ne? 4 000 zaměstnanci po celém světě v asi 60 provozních jednotkách vytvá?í skupina tr?by 1,2 miliardy EUR.

2008

Uvedení prioritních akcií na MDAX dne 23. ?ervna 2008.

2010

FUCHS se zavazuje plnit Kodex odpovědného chování podniku.

2011

FUCHS se ohlí?í za 80 lety úspěchu.

2013

FUCHS PETROLUB AG mění svou obchodní formu na evropskou spole?nost (Societas Europaea): FUCHS PETROLUB SE

2015

FUCHS poprvé v historii dosahuje hranice tr?eb 2 miliardy EUR.

2016

Spole?nost FUCHS spou?tí největ?í investi?ní program ve své historii. Do roku 2018 se do iniciativy globálního r?stu nainvestuje 300 milion? EUR.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院