P?esko?it na obsah

LUBRITECH: Vysoce vykonná maziva pro speciální pou?ití

FUCHS LUBRITECH GmbH je divize zalo?ená ji? v roce 1951, která se zamě?uje na vyvoj a vyrobu vysoce vykonnych maziv a separa?ních p?ípravk? pro velmi specializovaná pou?ití.

Produktové portfolio zahrnuje: Vysoce vykonná maziva pro otev?ené p?evody, lo?iska nebo pece v oborech zpracování cementu a tě?by

  • Plastická maziva pro arktická prost?edí s nízkymi teplotami
  • Maziva s registrací NSF H1 pro potraviná?sky pr?mysl, která také splňují nejp?ísněj?í po?adavky ko?er a halal
  • Lo?isková plastická maziva pro vysoce ekonomické dlouhodobé mazání větrnych elektráren
  • Maziva na tvá?ení kov? pro nejlep?í kvalitu díl? v oboru kování
  • Teplotně stabilní maziva v ocelá?ství
  • Efektivní separa?ní p?ípravky pro vyrobu ?áropevnych materiál?
  • Ekologická a hluk sni?ující maziva v sektoru kolejové dopravy
  • Separa?ní p?ípravky na beton, ale také speciální plastická maziva pro efektivní provoz stroj? a za?ízení ve stavebnictví a pro mnohá dal?í pr?myslová pou?ití

 

Kontakt

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.

?ernokostelecká 2539 

251 01 ?í?ANY

?eská republika

Tel: +420 323 637 793

[email protected]

www.fuchs-oil.cz

 

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院