P?esko?it na obsah

Slu?by

Zajistit ziskovou vyrobu v mezinárodní konkurenci a zároveň byt p?ipraveni pro budoucnost, to je vyzva pro ka?dou vyrobní spole?nost. Neustálé zlep?ování v?ech vyrobních proces? je zde zásadní. Maziva, a? u? pr?myslové oleje nebo plastická maziva ?i kapaliny pro zpracování kov?, p?ímo a nep?ímo hrají zásadní roli ve zvy?ování efektivity vyroby. Na základě mnohaletych zku?eností nabízí FUCHS modulární slu?by na poli managementu kapalin a maziv (CPM), které pokryvají kompletní proces ?ízení maziv u zákazník?.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院