P?esko?it na obsah

Maziva ke speciálnímu pou?ití

V rámci koncernu FUCHS je expertem na speciální maziva spole?nost FUCHS LUBRITECH. Ji? více ne? 60 let se soust?edíme na vyvoj, vyrobu a distribuci moderních vysoce vykonnych olej? a maziv pro nejnáro?něj?í pou?ití. Ná? základní sortiment zahrnuje více ne? 1000 speciálních produkt?, které jsou individuálně vyvinuty pro konkrétní pou?ití. Neustále roz?i?ujeme svou ?adu produkt? na základě na?ich zku?eností a znalostí v rámci na?ich pobo?ek. Speciální maziva FUCHS LUBRITECH jsou známá vysokym vykonem a udr?itelností, bezpe?ností, spolehlivostí, efektivitou a ekonomi?ností. Jsou sou?ástí na?eho slibu: Technologie, která se vyplatí.

Max execution time: 240