P?esko?it na obsah

Automotivní maziva

FUCHS je jedním z p?edních vyrobc? olej? a maziv pro OEM náplně osobních vozidel, nákladních voz? i zemědělskych a stavebních stroj?. Díky ucelené ?adě maziv pro automotivní pou?ití a technologii základovych olej? XTL?, která je unikátní, stanovuje FUCHS zcela nové standardy. Po spu?tění motoru se motorové oleje s technologií XTL? dostanou na mazaná místa, kde je pot?eba jejich ochranny film, daleko snadněji a rychleji (dokonce i za extrémních podmínek), a poskytují tak spolehlivou ochranu během celého vyměnného intervalu motorového oleje. ?idi? má tedy vyhodu snaz?ího startu a men?ího opot?ebení spole?ně se sní?ením spot?eby paliva – a spot?eba oleje také zásadně klesne p?i srovnání s bě?nymi oleji stejné t?ídy viskozity. P?e?těte si o na?í technologii motorovych olej? XTL?.

Max execution time: 240