P?esko?it na obsah

Doprava

?elezni?ní | Lodní | Letecká | Vytahy | Silnice

Ji? více ne? 85 let spole?nost FUCHS koncentruje své aktivity na vyvoj inovativních maziv. Tato specializace znamená, ?e si u?íváme neustálého r?stu – geograficky, technicky i co do po?tu oblastí pou?ití. Dnes je FUCHS zna?kou vysoce vykonnych maziv a p?idru?enych specialit po celém světě a prakticky ve v?ech druzích dopravy. Od motorovych a p?evodovych olej? pro nákladní auta a kolejová vozidla a? po vysoce vykonné hydraulické oleje nebo speciální maziva.

Max execution time: 240