P?esko?it na obsah

Sklá?ství

Vyroba skla

Dlouhé intervaly mazání, vysoké teploty a minimální tvorba usazenin jsou hlavními po?adavky na maziva pou?ívaná v procesu vyroby skla. Produktová ?ada VITROLIS od FUCHS LUBRITECH je nej?ir?í ?adou v oboru a pokryvá po?adavky na mazání p?i r?znych druzích zpracování skla (obalové, ploché, optické). Stírání, st?íhání, syntetické strojní oleje, p?ívodní maziva a nátěry, to v?e vytvá?í základní produktovou nabídku pro vyrobu obalového skla. Dále nabízíme kapaliny pro ?ezání, brou?ení a úkosování pro vyrobu plochého skla a maziva se schválením NSF-H1 pro vyrobu lékovek a farmaceutickych pot?eb.

Max execution time: 240