P?esko?it na obsah

Spot?ebitelé a aftermarket

Prodej | Velkoprodejci | Jednostopá vozidla | Dílny

D?věra a spolehlivost jsou klí?ové, zejména v obchodě s komer?ními partnery. Kromě silné ?ady zna?kovych vysoce vykonnych maziv hrají velkou roli znalost sektoru, obchodní loajalita, osobní slu?by a rychlá komer?ní a technická podpora. Spole?nost FUCHS má hluboké znalosti pot?eb svych komer?ních partner? a ji? 85 let má zásadní roli na trhu.

Max execution time: 240