P?esko?it na obsah

Automobilovy

Osobní vozidla | Lehká nákladní vozidla | Nákladní vozidla | Komer?ní tě?ká u?itková vozidla | Dodavatelé 1. úrovně a dodavatelé díl?

Díky plnému portfoliu maziv pro nejr?zněj?í oblasti pou?ití je spole?nost FUCHS ?elním partnerem německého automobilového pr?myslu v oblasti maziv. Spole?nost ji? získala mnoho ocenění od automobilovych vyrobc? a jejich dodavatel?, v?etně nap?íklad ZF Award, VW Award, Daimler Supplier Award a Preferred Supplier Status spole?nosti Robert Bosch GmbH.

Max execution time: 240