Hopp til innholdet

Smiing

Jernsmiing (varm- og kaldsmiing) | R?rproduksjon (heltrukne r?r) | St?ping av ikke-jernmetaller (aluminum, messing, titan, superlegeringer, kobber)

Smieindustrien representerer et bredt spekter av ulike bruksomr?der, som alle stiller strenge krav til sm?remidlene. Produktene i LUBRODAL-serien fra FUCHS LUBRITECH dekker alle etablerte bruksomr?der og prosesser i smieindustrien. Frau produkter til gl?deskallreduksjon og grafittforbelegg for varmsmiing til alle typer verkt?ysm?ring – f.eks. for halvvarm- eller varmsmiing, h?yhastighets eller presisjonssmiing, reduksjons- eller ringvalsing, produksjon av heltrukne r?r og mye annet.

Max execution time: 240