P?esko?it na obsah

CASSIDA

CASSIDA nabízí nejkomplexněj?í ?adu maziv pro jakékoliv pou?ití v potraviná?ství nebo p?idru?enych oblastech. V?echny produkty CASSIDA jsou registrovány u NSF a provozy vyrábějící maziva CASSIDA mají certifikaci ISO 21469. Dostupné jsou také certifikáty ko?er a halal, které dokazují, ?e maziva splňují nábo?enské a právní potravinové p?edpisy ?idovskych a muslimskych zákazník?.

Max execution time: 240